Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne Novine” br. 86/12), Općina Marija Bistrica objavljuje

J A V N I P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je stupio na snagu 27. srpnja 2012. godine određeni su uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu. Predmetno se odnosi na nezakonito izvedenu gradnju evidentiranu do 21. lipnja 2011. godine na način propisan Zakonom. Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Pozivaju se svi vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju najkasnije do 30. lipnja 2013. godine, svi zahtjevi podneseni nakon roka biti će odbačeni.

Iznimno zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Uz zahtjev vlasnik/investitor treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za područje Općine Marija Bistrica podnosi se Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, neposredno u pisarnici na navedenoj adresi ili preporučenom poštom na adresu sjedišta odjela.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže se, ovisno o tome da li se radi o javnoj zgradi, manje zahtjevnoj zgradi, jednostavnoj zgradi ili pomoćnoj zgradi u funkciji osnovne zgrade, dokumentacija navedena u čl. 11. novoga Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne Novine” br. 86/12).

Za dodatne informacije obratite se u Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Donja Stubica, ili na broj tel. 049/286-126.

Ovaj javni poziv biti će objavljen na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica do 30.06.2013.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Stjepan Muhek,dipl.ing.

1. Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada– Ministavo graditeljstva i prostornog uređenja

2. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama(Narodne novine 86/12)

3. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru(Narodne novine 98/12)

Skip to content