Popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. god.

U Hrvatskoj od 1. travnja 2011. počinje popis stanovništva koji će trajati do 28. travnja 2011. godine. Da bi se on prikladno proveo, potreban je točan popis adresa građana, odnosno točno istaknuti kućni brojevi. Sukladno Zakonu o naseljima svaki stambeni objekat mora biti obilježen brojem, odnosno vlasnik ili korisnik zgrade dužan je o svom trošku postaviti pločicu s brojem zgrade.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici nemaju postavljen kućni broj na svom stambenom objektu ili imaju postavljen pogrešan kućni broj, a nisu sigurni koji kućni broj treba biti istaknut na stambenom objektu, za takvu informaciju potrebno je obratiti se nadležnom područnom uredu za katastar u Donjoj Stubici.

Ako vlasnik odnosno korisnik ne postavi pločicu s kućnim brojem na stambeni objekat sukladno Zakonu o naseljima može biti kažnjen novčanom kaznom.

Skip to content