POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u svezi oglasa za prijem u službu čistača u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Donja Stubica dana 25. svibnja 2016. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

1. Povjerenstvo za provedbu oglasa za za prijem u službu dva čistača na pola radnog vremena u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica na određeno vrijeme od 4 mjeseca, održalo je dana 03. lipnja 2016. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na oglas te je utvrdilo da provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti slijedeći kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom (prema abecednom redu prezimena):

  1. 1. KLANCIR IVANKA
  2. 2. GROŠINIĆ VESNA
  3. 3. GUDAN RUŽICA
  4. 4. SKOČAK DRAGICA

2. Kandidati iz točke 1. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koje će se provesti u zgradi Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica u prostoriji Općinske vijećnice dana

09. lipnja 2016. godine (četvrtak) u 10:00 sati

3. Na provjeru znanja i sposobnosti je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta kandidata.

Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri zanja i sposobnosti.

Sukladno odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

4. Intervju će se provesti sa svakim kandidatom osobno .

5. Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti putem intervjua, Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prema ukupnom rezultatu ostvarenom na provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Skip to content