Provedbeni program Općine Marija Bistrica za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) koje se odnose na izradu akata strateškog planiranja, izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su izraditi i donijeti provedbeni program JLP(R)S za mandatno razdoblje. Načelnik Općine Marija Bistrica donio je Provedbeni program Općine Marija Bistrica za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

Provedbeni program čine sljedeći dokumenti:

  • tekstualni dio – word dokument Provedbeni program Općine Marija Bistrica
  • tablični dio – excel tablica Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Marija Bistrica (Upute v1.1.)

Prilog 1. – Predložak za provedbu programa

Provedbeni program

Skip to content