Sanacija klizišta Globočec NC 1-021 (Rubenov brijeg)

Projekt:

Sanacija klizišta Globočec NC 1-021 (Rubenov brijeg)

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

Opis projekta:

Općina Marija Bistrica je u veljači 2017. godine prijavila projekt „Sanacija klizišta Globočec NC 1-012 Rubenov brijeg na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema „Programu podrške regionalnom razvoju“, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 03. veljače 2017. godine.

Ministarstvo je u ožujku objavilo listu odobrenih projekata za sufinanciranje te je Općina Marija Bistrica jedan od odabranih projekata u Republici Hrvatskoj.

Ugovor o sufinanciranju potpisan je sa 05. travnja 2017. godine, nakon čega se je pristupilo provedbi projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 420.758,53 kune, od čega je udio Ministarstva 290.323,38 kuna, a udio Općine 130.435,14 kuna.

Klizište se nalazi uz nerazvrstanu cestu NC-1-012 dužine 64 m na kojoj e popucao asfalt i teren se odvaja od prirodnog terena te zbog erozije tla prijeti daljnje širenje klizišta.

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti lokalne komunalne infrastrukture, povećanje sigurnosti korisnika nerazvrstane ceste te razvoj i revitalizacija naselja Globočec s ciljem zadržavanja lokalnog stanovništva u naselju.

Ostvareni rezultati projekta su sanirano klizište na nerazvrstanoj cesti, izrađena potporna konstrukcija, rekonstruirana postojeća prometnica, riješen problem oborinske odvodnje u dužini od 64 m’. Omogućeno je lokalnom stanovništvu nesmetano korištenje prometnice.

Ukupna vrijednost projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta:  420.758,53 kuna

Udio Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU: 290.323,38 kuna

Udio Općine Marija Bistrica: 130.435,14 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

Travanj – Prosinac 2017.

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav.

Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

fax:049/469-595

mob:099/222-87-80

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.

Skip to content