Sanacija kolnika na NC 1-190 Vrh i NC 1-193 Gornji Gabudi

Kao izravna posljedica potresa 22.03.2020. godine s epicentrom na području Grada Zagreba,  došlo je do značajnih oštećenja kolnika na nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica – NC 1-190 – Vrh i NC 1-193 – Gornji Gabudi. Temeljem nalaza ovlaštenog inženjera građevinarstva o stanju nerazvrstane ceste NC 1-190 – Vrh (Nalaz: 05/MB/1), utvrđen je utjecaj potresa na stanje prometnice te su utvrđena povećanja i proširenja postojećih oštećenja i pukotina na prometnici te nastanak novih pukotina i slijeganje dijelova prometnice. Vidljiva oštećenja su takvog karaktera da se prometnicom na predmetnom dijelu ne može sigurno prometovati te je potrebna sanacija kojom bi se lokalna nerazvrstana cesta vratila u funkcionalno stanje. Slijedom utvrđenih oštećenja, građevina je svrstana u kategoriju upotrebljivosti građevina PN2, a ukupna dužina prometnice koja se sanira iznosi 200 m1. Nadalje, temeljem nalaza ovlaštenog inženjera građevinarstva o stanju nerazvrstane ceste NC 1-193-Gornji Gabudi (Nalaz: 06/MB/1), kao izravna posljedica utjecaja potresa, utvrđena su oštećenja u vidu uzdužnih pukotina asfalta i trupa ceste, denivelacije prometnice te slijeganja na pojedinim dijelovima ceste. Vidljiva oštećenja su takvog karaktera da se prometnicom na predmetnom dijelu ne može sigurno prometovati te je potrebna sanacija kojom bi se lokalna nerazvrstana cesta vratila u funkcionalno stanje. Slijedom utvrđenih oštećenja, građevina je svrstana u kategoriju upotrebljivosti građevina PN2, a ukupna dužina prometnice koja se sanira iznosi 1075 m1.  Glavni cilj projekta je vraćanje javne infrastrukture u području prijevoza odnosno nerazvrstanih cesta NC 1-190 – Vrh i NC 1-193 – Gornji Gabudi na području Općine Marija Bistrica oštećene uslijed djelovanja potresa u ispravno stanje, kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti života lokalnog stanovništva.

Projektne aktivnosti uključuju: a) izradu nalaza, b) izradu projektne dokumentacije, c) izvedba radova, d) nadzor sukladno Zakonu o gradnji i e) promocija i vidljivost projekta. Rezultat projekta bit će sanirane i rekonstruirane 2 dionice na 2 nerazvrstane ceste ukupne duljine 1.275 m1 na području Općine Marija Bistrica.

Odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti EU (100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova):

140.341,48 EUR

Referentni broj prijave: FSEU.JID.KZŽ.PR.48

Razdoblje prihvatljivosti troškova: od 22. ožujka 2020. do 30. lipnja 2023. godine

Skip to content