TZO Marija Bistrica objavila natječaj za slogan i dizajn vizualnog identiteta

Turistička zajednica općine Marija Bistrica upućuje Poziv za sudjelovanje na natječaju slogan i dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice općine Marija Bistrica, s ciljem stvaranja prepoznatljivog i trajnog vizualnog identiteta Turističke zajednice općine Marija Bistrica, te primjene u poslovnoj korespondenciji i korištenje za promidžbene aktivnosti. Natječaj je otvoren za dizajnere, arhitekte, ilustratore, likovne umjetnike i ostale kreativne građane, koji imaju hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. 1.

1. Uvjeti natječaja

 • Prijavljeno rješenje slogana i dizajna vizualnog identiteta mora biti inovativan i originalan rad autora/ice
 • Isti autor/ica može predložiti više rješenja (maksimalno tri)
 • Prijedlog slogana i dizajna vizualnog identiteta treba biti kreativan i jedinstven
 • Iz prijedloga slogana i dizajna vizualnog identiteta treba biti jasno da je riječ o Turističkoj zajednici općine Marija Bistrica, koja je središte hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke i mjesto bogate duhovne i kulturne baštine. Potrebno je poštivati povijesne tradicijske vrijednosti te se usredotočiti na Svetište Majke Bože Bistričke sa kipom te stare zanate.

2. Kriteriji vrednovanja rješenja

 • autentičnost, kreativnost i strukturiranost te profesionalna i suvremena artikulacija rješenja utemeljena na istraživanju i promišljanju teme natječaja sukladno Strategiji razvoja općine Marija Bistrica 2016. – 2020. (dostupna na: http://www.marija-bistrica.hr/)
 • funkcionalno, nestereotipno, fleksibilno rješenje koje predstavlja jasan stručni dizajnerski doprinos u širem kulturnom i turističkom smislu
 • primjenjivost u urbanom, suburbanom i ruralnom kontekstu i okruženju
 • primjenjivost u različitim tradicionalnim i suvremenim materijalima
 • razumljivost heterogenoj ciljnoj skupini (mještani, turisti, djeca…)
 • moguća prepoznatljivost unutar identiteta Krapinsko-zagorske županije
 1. Sadržaj natječajnog rada

Natječajni rad treba sadržavati:

 1. Znak i/ili logotip

– osnovne grafičke standarde znaka i/ili logotipa (međusobni odnosi, umanjenja i dr.)

 1. Prijedlog slogana i odnos sa znakom i/ili logotipom

– međusobni odnosi znaka, logotipa i slogana (slogan treba prezentirati na hrvatskom i engleskom jeziku)

 1. Karakteristične boje i tipografije

– prikaz karakterističnih boja i tipografija

 1. Primjeri aplikacije

Prezentacija treba sadržavati barem 5 primjera aplikacije prijedloga slogana i elemenata vizualnog identiteta koji najbolje ocrtavaju prednosti Natječajnog rada.

 1. Tekstualno obrazloženje koncepta (maksimalno 1200 znakova)
 1. Način prijave na natječaj

Da bi se osigurala anonimnost sudjelovanja na Natječaju i objektivnost prilikom odabira najboljeg rješenja slogana i dizajna vizualnog identiteta radove je potrebno poslati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Turistička zajednica općine Marija Bistrica, Zagrebačka bb, 49 246 Marija

Bistrica, sa naznakom ZA Natječaj- dizajn slogana i vizualnog identiteta, NE OTVARATI!

Napomena: Prijave u kojima će osobni podaci biti navedeni na prijavnoj omotnici ili na dizajnu vizualnog identiteta neće biti razmatrani.

Kreativni timovi trebaju imenovati predstavnika koji ima pravo sudjelovanja i koji će biti odgovoran za Natječajni rad. Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu Natječajnog rada.

 1. Oprema i prezentacija natječajnih radova

Natječajne radove treba predati u digitalnom zapisu (prezentacija u .pdf formatu te pojedinačne vizualizacije u .jpg formatu) na CD-ROM-u s priloženim tiskanim kolor ispisima A4 formata.

Natjecatelji uz rad prilažu i popunjenu prijavnicu te životopis i dokaz o formalnoj osposobljenosti ili stručnosti (kopiju diplome) u neoznačenoj i nepotpisanoj otvorenoj omotnici u kojoj se nalazi potpisana i popunjena Prijavnica koja je dio natječajne dokumentacije (prijavnica_VI_TZOMB.doc).

Svakom natječajnom radu i pripadajućoj omotnici dodjeljuje se šifra pod kojom će se rad voditi tijekom ocjenjivanja.

U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, potrebno je svaki od njih odvojeno poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja.

6. Rokovi

Rok za prijavu na Natječaj je 20. ožujak 2017. do 12.00 sati

U slučaju slanja rada poštom i ostalim vrstama dostave, mjerodavan je datum s potvrdnice prijema.

Rok za postavljanje pitanja je 28.veljače 2017. do 12.00 sati

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: tzo.marija.bistrica@gmail.com.

Odgovori na pitanja poslati će se u najkraćem mogućem roku izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

Radovi pristigli nakon naznačenog roka neće biti razmatrani.

 1. Povjerenstvo za Natječaj

Odluku o odabiru najboljeg rješenja slogana i vizualnog identiteta i dodjelu novčane nagrade u za prva tri najbolja grafička rješenja donijet će Povjerenstvo za Natječaj koje čini sedam predstavnika.

8. Nagrade

Dodjeljuju se 3 novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 55.000,00 kn bruto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

Prva nagrada: 40.000,00 kn

Druga nagrada: 10.000,00 kn

Treća nagrada: 5.000,00 kn

9. Objava rezultata

Sudionici Natječaja o rezultatima odabira bit će obaviješteni posredstvom elektronske pošte. Povjerenstvo za Natječaj objavit će rezultate najkasnije do 05. travnja 2017. Ime nagrađenog autora/ice i nagrađeni rad bit će objavljeni na web stranici Turističke zajednice općine Marija Bistrica.

10. Uvjeti korištenja logotipa

Slogan i vizualni identitet predstavljat će Turističku zajednicu općine Marija Bistrica, a svojom vizualnom komunikacijom promovirati i Općinu Marija Bistrica

 • Sva autorska prava nagrađenog grafičkog rješenja logotipa po ovom Natječaju sporazumno se prenose na Turističku zajednicu općine Marija Bistrica sklapanjem autorskog Ugovora između Turističke zajednice i autora/ice – autor/ica slaže se da neće imati daljnjih autorskih potraživanja prema Turističkoj zajednici općine Marija Bistrica
 • Sklapanjem Autorskog ugovora definirat će se uvjeti i rokovi isplate bruto iznosa novčanih nagrada
 • Autor/ica je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata Natječaja.
 • Turistička zajednica općine Marija Bistrica zadržava pravo na doradu odabranog vizualnog identiteta u suradnji s autorom/icom.
 • Turistička zajednica općine Marija Bistrica ne snosi dodatne eventualne financijske troškove izrade vizualnog identiteta.
 • Turistička zajednica općine Marija Bistrica zadržava pravo da među pristiglim radovima na Natječaj ne izabere pobjednički rad i poništi Natječaj, ukoliko Povjerenstvo za Natječaj ocijeni da niti jedan rad ne zadovoljava zadane kriterije.
 • Sudjelovanjem na Natječaju autor/ica pristaje na sve navedene uvjete.

Prijavnica

Skip to content