Zaključak o proglašenju sajmenih dana u 2024.godini

KLASA: 311-01/24-01/2

URBROJ: 2140-22-01-24-1

Marija Bistrica, 30. siječnja 2024. godine

            Na temelju odredbe članka 47. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/21) načelnik Općine Marija Bistrica donosi

Z A K L J U Č A K

Članak 1.

            Ovim se Zaključkom proglašavaju sajmeni dani u 2024. godini. Popis sajmenih dana nalazi se u prilogu ove Odluke.

Članak 2.

            U sklopu sajmenih dana iz članka 1. ovog Zaključka organizira se prigodna prodaja kojom je dopuštena prodaja samo proizvoda i robe koji su predmet i svrha organiziranja spomenutog sajmenog dana.

Članak 3.

            Lokacije organiziranja prigodne prodaje iz članka 3. ovog Zaključka su:

            –           Trg pape Ivana Pavla II

            –           Zagrebačka ulica

            –           Ulica kralja Tomislava

            –           Ulica Križnog puta

Članak 4.

Na prigodnu prodaju iz članka 2. ovoga Zaključka se sukladno članku 57. stavak 6. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23, dalje u tekstu Zakon) ne primjenjuju odredbe članka 57. stavaka od 1. do 4. Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Popis sajmenih dana u 2024.godini

Skip to content