Zaključak – proglašenje sajmenog dana u Mariji Bistrici 29.10.2023.

            Na temelju odredbe članka 47. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/21) načelnik Općine Marija Bistrica donosi

Z A K L J U Č A K

Članak 1.

            Ovim se Zaključkom povodom zahvalne nedjelje na kraju hodočasničkog ljeta – Zahvalnice te povodom nadolazećeg blagdana Svih svetih 29. listopad 2023. godine (nedjelja) proglašava sajmenim danom.

Članak 2.

            U sklopu sajmenog dana iz članka 1. ovog Zaključka organizira se prigodna prodaja kojom je dopuštena prodaja proizvoda i robe koji su predmet i svrha organiziranja spomenutog sajmenog dana.

Članak 3.

            Lokacije organiziranja prigodne prodaje iz članka 3. ovog Zaključka su:

            –           Trg pape Ivana Pavla II

            –           Zagrebačka ulica

            –           Ulica kralja Tomislava

            –           Ulica Križnog puta

Članak 4.

Na prigodnu prodaju iz članka 3. ovoga Zaključka se sukladno članku 57. stavak 6. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23, dalje u tekstu Zakon) ne primjenjuju odredbe članka 57. stavaka od 1. do 4. Zakona.

Članak 5.

            Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Zaključak – proglašenje sajmenog dana u Mariji Bistrici 29.10.2023.

Skip to content