Natječaji i javni pozivi 2023.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Marija Bistrica

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na dane 8.7 i 5.8.2023.g.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokrenih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

Javni natječaj za prodaju zemljišta i nekretnine u vlasništvu Općine Marija Bistrica

Skip to content