Sustav zaprimanja obavjesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidencija lokacija odbaćenog otpada

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Marija Bistrica je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:
Općina Marija Bistrica
Trg pape Ivana Pavla II 34
49 246 Marija Bistrica
ili putem e-maila:
opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija, Općina Marija Bistrica će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

Obrazac

Skip to content