Proračun 2021.

Plan proračuna za 2022. god. i projekcije proračuna 2022. i 2023.-OPĆI DIO

Plan proračuna za 2022. god.-POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2022. G.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2022. god

Program građenja komunalne infrastrukture u 2022. god.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. god.

Program javnih potreba u kulturi za 2022. god

Odluka o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2022. god

Program utroška sredstava od nezakonito izgr. zgrada za 2022. god

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2022. god

Program utroška sredstava od turističke pristojbe za 2022. god

Odluka o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2022. god

III. Izmjena proračuna za 2021.-OPĆI DIO

III. Izmjena proračuna za 2021.-POSEBNI DIO

BILJEŠKE III rebalans

III. izmjena Plana razvojnih programa za 2021. god.

Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna

III. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. god

III. Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. god.

Odluka o II. izmjeni programa javnih potreba u kulturi za 2021. god.

Odluka o II. izmjeni Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2021. god.

I. Izmjena Programa utroška sredstava od nezakonito izgr. zgrada za 2021. god.

I. Izmjena Odluke o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2021. god.

I. Izmjena Programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2021. god.

Proračun u malom 2022

Polugodišnji izvještaj 30.06.2021-BILJEŠKE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj 30.06. 2021. RADNI DIO-RAZINA 23

Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa

Polugodišnje izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture

Polugodišnje izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture

Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u kulturi

Polugodišnje izvršenje socijalnog programa

Polugodišnje izvršenje programa utroška sredstava šumskog doprinosa

Polugodišnje izvršenje Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Polugodišnje izvršenje Programa utroška sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada

Polugodišnje izvršenje Programa utroška sredstava od turističke pristojbe

Izvještaj o zaduživanju

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Izvještaj o danim jamstvima

II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. god.

II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. god.

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. god.

II. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2021. GOD.-OPĆI DIO

II. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2021. GOD.-POSEBNI DIO

Odluka o I. izmjeni Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2021. god.

Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2021. god.

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna

GODIŠNJI OBRAČUN 31.12.2020. -BILJEŠKE

I. IZMJENA PLANA PRORAČUNA 2021.-opći dio

I. IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2021.G. – posebni dio

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. god.

I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. god.

I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. god.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna

Izvještaj o danim jamstvima

Godišnji obračun proračuna za 2020. godinu

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Izvještaj o zaduživanju

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020 god

Izvršenje Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2020. god

Izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020 godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2020. god

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020 god

Odluka o Izvršenju Plana Razvojnih programa za 2020. godinu

Odluka o izvršenju Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. g

Odluka o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2020

Odluka o izvršenju programa utroška sredstava od prodaje stanova sa stanarskim pravom za 2020. g

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja kom. inf. u 2020. god

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja kom. inf. u 2020. god

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. god

Financijski izvještaji 31.12.2020.g. – Konsolidacija

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj

Izvještaji proračuna – referentna stranica

Konsolidirani Financijski izvještaj – potvrda FINE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – OPĆINA MARIJA BISTRICA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020.GODINU

POTVRDA FINE O PREUZETIM FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA – OPĆINA MARIJA BISTRICA

Referentna stranica – DV Pušlek

Potvrda o zaprimljenom izvješću FINA – DV Pušlek

Bilješke uz financijsko izvješće – DV Pušlek

Financijski izvještaj za 2020.godinu – DV Pušlek

Financijski izvještaj za 2020.godinu – Općinska knjižnica i čitaonica

Skip to content