Proračun 2023.

Izvršenje Plana proračuna u malom za 2022 realizacija 31.12.2022.

II. IZMJENA PLANA PRORAČUNA-OPĆI DIO

II. IZMJENA PLANA PRORAČUNA 2023.-POSEBNI DIO

II. IZMJENA PLANA PRORAČUNA 2023.-RADNI DIO

Obrazloženje uz II. izmjenu Plana proračuna za 2023. godinu

II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Proračun u malom za 2023. – II izmjena

Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. god.

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u Proračunu za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju socijalnog programa Općine Marija Bistrica za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška turističke pristojbe za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2022. godini

 Godišnji izvještaj o danim jamstvima u 2022. godini

Godišnji izvještaj o zaduživanju u 2022. godini

I. izmjena vodiča za građane – Proračun u malom 2023.g.

Opći dio – I. izmjena Plana proračuna za 2023. godinu

Posebni dio- I. izmjena Plana proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje uz I. izmjenu Plana proračuna za 2023. godinu

I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godinu

I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godinu

I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

I. izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2023. godinu

I. izmjena Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2023. godinu

Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-31.12.2022.

Referentna stranica – Općina Marija Bistrica

Potvrda – Općina Marija Bistrica

Financijski izvještaj 2022.godina – Općina Marija Bistrica

PLAN RADA OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE MARIJA BISTRICA ZA 2023

Referentna stanica – Općinska knjižnica i čitaonica

Potvrda – Općinska knjižnica i čitaonica

Financijski izvještaj za 2022.godinu – Općinska knjižnica i čitaonica

Skip to content