Odluke 2022.

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2023. GODINU

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Marija Bistrica

Procjena rizika od velikih nesreća

Odluka o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja i osnovnih sredstava

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2022. GODINU

Odluka o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge

Odluka o načinu pružanja javne usluge

Skip to content